Leveranstid 2-4 vardagar. Fri frakt till Finland för beställningar över 100 €.

Salon® och hållbarhet
Vi har åtagit oss att spara naturresurser. Vi har beviljats
Ekokompassen-certifikatet.För oss betyder ansvar för miljön att vi vidtar konkreta åtgärder
i vår verkasamhet. Vi har åtagit oss att spara på naturresurser och öka de
positiva effekterna på miljön. Som ett tecken på detta har vi beviljat Ekokompassen-cerrtifikatet.
Hållbarhetslöfte

”Hållbarhet år grunden till Salon Lakkitehdas Oy vardag tillvägagånssättet. Vi binder oss att minska miljöpåverkan med principen att förbättra bestängigt. Hållbarheten är del av hela vår affårsverksamhet. Med egna val och handlingar påverkar vi positivt till miljön. Vi kommunicerar om vår verksamhet och måtsättningar genomskinligt och sanningsenlig." 

  

Vi är binda oss att följa Ekokompasens kriterier och minska miljökonsekvenser. Med hjälp av systemet har vi identifierat högsta område som påverkar till miljön, i vårt företag.  

Produktdesign

Salon®-produkter designar i Finland. Produktdesigns grund är beständighet, tidlöshet och präktighet. Produkternas egenskaper planeras användare- och behov som utgångspunkter, med tanke om väder och dessa anfordringar. 

 

Materialanvändning

Vi minskar bruket förmaterial som betungar miljön i våra kollektioner. Berättar genomskinligt materialen och deras mängd som används i våra kollektioner. Dessutom räknar vi koldioxidavtryck av material som används i kollektioner. Med hjälp av koldioxidavtryck räkning förstår vi bättre utsläpp och kan göra aktivt jobb mot koldioxidneutralitet.

 


Logistik

Vi reda ut och berättar genomskinligt vårt miljökonsekvenser i vår logistik. Till logistik hörs importfrakt, inhemsk och utlands distribution frakt till konsument och återförsäljare. Vi följer vår transport och gör nödvändiga åtgärd för att minska dom.

Hållbarhet styr vår väg.

Läs mera: ekokompassi.fi


Loading...