Leveranstid 2-4 vardagar. Fri frakt till Finland för beställningar över 100 €.

Salon® och hållbarhet

Vi är på väg mot mer miljöansvarigt tillvägagångssätt. Vi bygger Ekokompass miljöhanteringssystem. Ekokompass är inhemskt miljöhanteringssystem, som
byggs alltid från organisationens utgångspunkter. 

 


Hållbarhetslöfte

"Hållbarhet är grunden till Salon lakkitehdas vardag tillvägagångssättet. Vi binder oss att minska miljöpåverkan med principen att förbättra beständigt. Hållbarheten är
del av hela vår affärsverksamhet. Med egna val och handlingar påverkar vi
positivt till miljön. Vi kommunicerar om vår verksamhet och målsättningar
genomskinligt och sanningsenlig.”

  
Vi är binda oss att följa Ekokompasens kriterier och minska miljökonsekvenser. Med hjälp av systemet har vi identifierat högsta område som påverkar till miljön, i vårt företag. 

Produktdesign

Salon®-produkter designar i Finland. Produktdesigns grund är beständighet, tidlöshet och präktighet. Produkternas egenskaper planeras användare- och behov som utgångspunkter, med tanke om väder och dessa anfordringar.  
 


Materialanvändning

Vi minskar bruket förmaterial som betungar miljön i våra kollektioner. Berättar genomskinligt materialen och deras mängd som används i våra kollektioner. Dessutom räknar vi koldioxidavtryck av material som används i kollektioner. Med hjälp av
koldioxidavtryck räkning förstår vi bättre utsläpp och kan göra aktivt jobb mot koldioxidneutralitet.
 

Logistik

Vi reda ut och berättar genomskinligt vårt miljökonsekvenser i vår logistik. Till logistik hörs importfrakt, inhemsk och utlands distribution frakt till konsument och
återförsäljare. Vi följer vår transport och gör nödvändiga åtgärd för att minska dom.


Hållbarhet lidar allt vi gör.


Läs mera: ekokompassi.fi


Loading...